top of page

4. edycja Konkursu INSPIRACJE - finał 30 września 2021 roku

zdrowa przyszłość inspiracje 2020.png

Trwają prace Kapituły Konkursu nad oceną projektów i wyborem tegorocznych finalistów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2021 roku podczas uroczystej Gali.

Towarzyszył jej będzie kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych.  Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade.

 

Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.  

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych.

 

Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Nagrody Inspiracje 2020 będą wręczane w 7 głównych kategoriach:

 1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia

 2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (m.in. HVBC - healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)

 3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów
  i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)

 4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia i rekreacji)

 5. Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów (w tym m.in. działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze medycznym
  i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania społecznego).

 6. Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów

 7. Działania na rzecz  ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, akcje wolontariuszy)

Kapituła może przyznać Nagrody Specjalne – w tym dla nominowanych firm, organizacji i osób, które w szczególny sposób wsparły walkę z COVID-19.

0D1A1280 kopia.jpg

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 4. edycji
Konkursu Inspiracje

 

W przypadku pytań
prosimy o kontakt z biurem
organizacyjnym Konkursu:
d.szafranski@ideatrade.pl
 
m.malinowski@ideatrade.pl
Telefon +48 509 219 921

PARTNERZY KONKURSU INSPIRACJE 2020

BGK_Logo_RGB-JPG.jpg
Ecolab
logo_greenpol.png
MAXimus_logojedno.jpg

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria „Innowacje w szpitalu”

 

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Wdrożenie radiochirurgii stereotaktycznej na systemie Novalis w leczeniu guzów śródczaszkowych”, zgłoszony przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z projektem

„Wdrażanie innowacyjnych operacji rekonstrukcyjnych z użyciem mikrozespoleń naczyniowych u pacjentów z nowotworami okolicy głowy i szyi”.

TRZECIE MIEJSCE zajęły trzy projekty (alfabetycznie):

• „Piesze Metro”, zgłoszony przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,

• „Program utrzymania pacjenta operowanego w stanie normotermii” – Szpital Uniwersytecki

nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

• „Wprowadzenie metod zarządzania wizualnego pacjent-lekarz” – Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich KOLEJNE MIEJSCA:

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

5. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

6. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

• Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

• Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

• SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

• Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie Sp. z o.o.

 

Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

 

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Monitoring zdarzeń niepożądanych”

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

MIEJSCE DRUGIE zajął Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu z projektem „Angioplastyka

wieńcowa bez użycia kontrastu i koronarografia z ultra-niską dawką kontrastu jako profilaktyka uszkodzenia nerek indukowanego kontrastem”

TRZECIE MIEJSCE Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

za projekt „Ewaluacja Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Centrum Zdrowia

Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

5. Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

6. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J Biziela w Bydgoszczy

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

• 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (2 projekty)

• Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o.o. Sp.k. w Rzeszowie

 

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

 

ZWYCIĘZCĄ został MED HOLDING SA Katowice z projektem „Promocja profilaktyki

zdrowotnej z zakresu uro-onkologii”.

MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi „Wdrożenie profilaktyki chorób naczyń

mózgowych” ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

TRZECIE MIEJSCE exaequo projektom:

„Twoja męskość w Twoich rękach” Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie oraz „Zrób to mammo! – program profilaktyki raka piersi” z Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

5. Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie

5. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

6. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. Gdańsk

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

• Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

• Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie i Fundacja

„Zdrowie Dziecka”

 

Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”

 

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Senior to także Ty, tylko trochę później”, stworzony i zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Na DRUGIM STOPNIU PODIUM znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Diagnostyka fundamentem leczenia”.

TRZECIE MIEJSCE ex aequo zajęły Centrum Zdrowia Tuchów (projekt „Centrum Zdrowia

Seniora – w trosce o Ciebie”) oraz Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(„Projekt zintegrowanej opieki Carewell”).

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

6. Vratislavia Medica sp. z o.o. , Szpital im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu

Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”

 

Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

z projektem „Program diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego” oraz Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Zrobotyzowana rehabilitacja w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji”.

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (projekt „Nowe, Innowacyjne Metody Leczenia – SPSK 4 w Lublinie”).

TRZECIE MIEJSCE Szpital Medicover z projektem „SMART (ang. Salwa Modified Advanced Robotic Technique) Prostatektomia”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (IHIT)

5. Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie

6. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

• Szpital Medicover w Warszawie

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bielsku Podlaskim

• Alivia Fundacja Onkologiczna

• Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

 

Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska”

 

W tej kategorii zwycięzcą został projekt „Wykonanie badań stężeń arsenu u mieszkańców

Głogowa pod kątem wpływu zanieczyszczeń środowiskowych. Ocena stanu zdrowia i wdrożenie programów edukacyjnych”, realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Głogowa, Miedziowe Centrum Zdrowia SA w Lubinie oraz Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

 

Miło nam poinformować, że podczas uroczystej Gali Trzeciej Edycji Konkursu Inspiracje, została wręczona Nagroda Specjalna p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Laureatem Nagrody Specjalnej zostało Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu za projekt „Wybieram zdrowie. To onkoLOGICZNE”. Jego celem było podniesienie stanu wiedzy społeczeństwa

w zakresie zdrowych zachowań oraz profilaktyki onkologicznej, a także zachęcenie do badań profilaktycznych.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

Fotorelacja z debaty "Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2020 roku".

PARTNERZY KONKURSU INSPIRACJE 2019

BGK_Logo_RGB-JPG.jpg
Ecolab
logo_greenpol.png

PARTNER MEDIALNY

Dziennik Gazeta Prawna

ARCHIWUM KONKURSU INSPIRACJE 2018

W czwartek 7 marca 2019 roku, podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem Konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Przewodniczącym kapituły jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny prof.Jarosław Pinkas.

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

KGHM Polsk Miedź

PARTNERZY

BGK_95lat podst RGB_JPG.jpg
Ecolab

PARTNER MEDIALNY

PARTNER

Dziennik Gazeta Prawna
FOCUS_2017_LOGO.png
pfsz.jpeg
DYREKTOR SZPITALA RK 362_edytowane.jpg

W kategorii „Bezpieczeństwo w szpitalu” zwycięzcą zostało Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Kapituła złożona z dyrektorów najlepszych polskich szpitali (wg rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) doceniła projekt wdrożenia w szpitalu innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa i jakości z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządzania, takich jak lean management czy zarządzanie procesowe.

 

2 miejsce - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

3 miejsce ex aequo
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

oraz Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 

5 miejsce - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 

W tej kategorii finalistami byli także:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. Prof. dr Stanisława Popowskiego

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Szpital Powiatowy w Przeworsku

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica Zdrój

 

W kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia” zwyciężył projekt „Słodka Julka”, w ramach którego przeprowadzono na Dolnym Śląsku m.in. szerokie działania edukacyjne uczniów, nauczycieli i rodziców na temat cukrzycy u dzieci, a także poddano dzieci badaniom diagnostycznym pod kątem możliwości występowania u nich nie zdiagnozowanej cukrzycy. Organizatorami akcji są Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie oraz Fundacja SamoDzielne.pl.

 

2 miejsce - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego Zakopane

 

3 miejsce - Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

 

4 miejsce - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk

 

5 miejsce - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

 

W kategorii finalistami byli także:

MED Holding S.A. z Katowic

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Opole

 

Pierwsze miejsce w kategorii „Środki i działania poprawiające jakość życia i zdrowia” zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej z projektem Domowy Szpital. W ramach projektu m.in. wybudowano Dzienny Dom Opieki Medycznej, który istotnie poprawił dostęp do leczenia i rehabilitacji osób starszych, schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi. Dzięki dodatkowym działaniom zapewniono także osobom przebywającym w domach wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów
i opiekunów medycznych.

2 miejsce - Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Rzeszów

 

3 miejsce - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

 

4 miejsce - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu oraz Nestmedic S.A. we Wrocławiu

 

5 miejsce - Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

W tej kategorii finalistami byli także:

Ortopedyczno-RehabiIitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk

Kapituła przyznała także dwa specjalne wyróżnienia.

 

​Pierwsze dla Managera Szpitala - mgr inż. Janusza Jerzaka, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,

drugie dla „Szpitala z wizją rozwoju” - Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Wyróżnienie odebrała dyrektor szpitala Zofia Barczyk.

bottom of page