top of page

Egzoszkielety wspierają zdrowie i komfort pracy operatorów w MCZ SA w Lubinie

Szpital „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” SA w Lubinie od lat należy do krajowej czołówki pod kątem innowacyjności. Rozwój placówki jest możliwy zarówno dzięki inwestycjom w remonty, zakupom najnowszej aparatury diagnostycznej, zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, szkoleniom, ciągłemu udoskonalaniu procedur w zakresie, jakości i przeciwdziałania zakażeniom, ale także poszukiwaniom nowatorskich rozwiązań, wpływających na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Jedną z takich inicjatyw był zakup i przeprowadzenie testów egzoszkieletów pasywnych. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Kapitułę Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”, składającą się z managerów najlepszych polskich szpitali.


Egzoszkielet Laevo Flex zastosowany w Lubinie wyglądem przypomina połączenie kamizelki z uprzężą. Posiada sprężynujące ramiona, łączące odcinek piersiowy kręgosłupa z pasem biodrowym. Sprężyny gazowe na wysokości bioder amortyzują i rozkładają siłę nacisku, która bez tego urządzenia koncentrowałaby się na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Dodatkowo siła ta jest rozkładana także na uda, za pomocą specjalnych nakładek. Egoszkielety pasywne Laevo były do tej pory stosowane w różnych branżach przemysłowych tam, gdzie pracownicy wykonują czynności wymagające pozostawania w pozycji stojącej, częstego pochylania się oraz podnoszenia ciężarów (magazyny, taśmy produkcyjne, przemysł budowlany, przemysł motoryzacyjny).

- Po dyskusjach, prezentacjach i rozmowach z lekarzami medycyny pracy oraz specjalistami BHP zdecydowaliśmy, że warto wdrożyć egzoszkielety w naszym szpitalu – mówi Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” SA Piotr Milczanowski. – Wybraliśmy Pracownię Angiografii i Hemodynamiki, w której pracownicy są bardzo narażeni na pracę w często wielogodzinnym pochyleniu, a dodatkowo są zmuszeni stosować ciężkie fartuchy i osłony ołowiane. Na skutek tych trudnych warunków pracy lekarze operatorzy z tej pracowni już wielokrotnie doświadczali problemów z kręgosłupem, które prowadziły nie tylko do absencji, ale i zabiegów operacyjnych.


To działa!

Praca lekarza kardiologa inwazyjnego wiąże się z dużym obciążeniem układu ruchu, szczególnie kręgosłupa. Jest to praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące, wymagająca stosowania ochrony radiologicznej w postaci ołowianych przyłbic, ołowianej ochrony tarczycy, kamizeli i spódnicy ołowianej (obciążenie ok. 13 kg), a także przebywania w wymuszonej pozycji stojącej z dużą ilością gwałtownych ruchów. To bardzo często prowadzi do mikrourazów kręgosłupa i jest przyczyną dolegliwości bólowych oraz zmian zwyrodnieniowych, absencji, a nawet niezdolności do pracy.

W pracowni wykonuje się rocznie ponad 5000 zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, w tym 3200 koronarografii i 2000 angioplastyk naczyń wieńcowych. Szacuje się, że operator w ciągu 20 lat pracy wykonuje 20 tysięcy koronarografii, 10 tysięcy angioplastyk i 4000 implantacji stymulatorów serca i kardiowerterów. Biorąc pod uwagę czas pracy w pochyleniu i dodatkowe obciążenia kostno-szkieletowe wywierane przez ubrania ochronne nie dziwi, że wielu operatorów to osoby z dolegliwościami kręgosłupa, a czasem nawet po operacjach.

Celem inwestycji oraz testów w „MCZ” SA było zmniejszenie obciążenia kręgosłupa, wydłużenie czasu zabiegu bez dyskomfortu bólowego i zmniejszenie ilości absencji chorobowych lekarzy kardiologów inwazyjnych.


Egzoszkielety pojawiły się w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Szpitala „MCZ" S.A. w grudniu 2022 roku. Po szkoleniu użytkowników weszły do codziennego stosowania.

Stosowanie egzoszkieletu w warunkach sali zabiegowej potwierdziło redukcję obciążenia ciała i bólu pleców. Stwierdzono redukcję obciążenia odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa oraz redukcję napięcia mięśniowego o 40%,- Użytkując egzoszkielet zaobserwowałem wydłużenie czasu pracy bez dyskomfortu oraz poprawę ergonomii pracy. Ma on również pozytywny wpływ na wydajność pracy – mówi dr hab. n. med. Adrian Włodarczak, Kierownik Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Regionalnym Ośrodku Kardiologii w Lubinie - Dodatkowo dzięki egzoszkieletowi możemy skupić się na najważniejszym zadaniu, jakim jest udzielanie skutecznej pomocy medycznej pacjentom, nie myśląc zbytnio o własnych dolegliwościach zdrowotnych.


- Pragniemy podkreślić, że prezentowany projekt ukierunkowany jest na prozdrowotne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania urazom, kontuzjom oraz nadmiernemu obciążeniu kręgosłupa – podkreśla Piotr Milczanowski, Prezes Zarządu „MCZ” SA - Mamy nadzieję, że projekt będzie wstępem do stosowania egzoszkieletów w innych szpitalach nie tylko naszego regionu. Jesteśmy przekonani, że tego typu inicjatywy będą przykładem dla innych pracodawców, jak zadbać o pracownika w efekcie, czego pozwoli to na podjęcie działań profilaktycznych, również w innych dziedzinach zawodowych.

Wysokie oceny w ankietach użytkowników

Testami objęto 10 pracowników szpitala. Ponad 85% osób spośród ankietowanych miało lub aktualnie odczuwa dolegliwości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wszyscy respondenci określili zakładanie i zdejmowanie egzoszkieletu, jako łatwe, równocześnie 43% spośród nich uznało, że egzoszkielet nie przeszkadza w wykonywaniu ruchów związanych z pracą.

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że używanie egzoszkieletu w znacznym lub w dużym stopniu zmniejszyło odczucie obciążenia odcinka lędźwiowego. 57% osób ankietowanych chciałoby korzystać z egzoszkieletu w miejscu wykonywania pracy, natomiast wszyscy respondenci uważają, że wykonywanie niektórych czynności w egzoszkielecie korzystnie wpłynęłoby na ich zdrowie i samopoczucie. 71% ankietowanych poddanych próbie poleciłoby korzystanie z egzoszkieletu koleżankom/kolegom z pracy pracującym w gabinetach zabiegowych, oddziałach takich jak oddział wewnętrzny, blok operacyjny, intensywna terapia (i anestezjologia), kardiologia zabiegowa, radiologia zabiegowa oraz fizykoterapia.


Egzoszkielet - obserwacje związane z użytkowaniem: • Zmniejszenie częstości odczuwania bólów kręgosłupa w trakcie zabiegu • Wydłużenia czasu zabiegu bez dyskomfortu • Poprawa komfortu i jakości pracy • Mniejsza absencja chorobowa (zmniejszenie mikrourazów i bólów kręgosłupa)

Kilka zdań o technologii

Egzoszkielet pasywny Laevo Flex to zaawansowane narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o redukcji obciążenia kręgosłupa i mięśni podczas pracy w pozycji pochylonej. Redukuje obciążenia odcinka piersiowego i lędźwiowego, redukuje napięcie mięśniowe, wydłuża czas pracy bez dyskomfortu i poprawia ergonomię pracy.

Egzoszkielety Laevo działają jak biomechaniczne wsparcie, które odciąża kręgosłup i mięśnie, pozwalając użytkownikom utrzymywać stabilną i wygodną postawę w trakcie wykonywania skomplikowanych czynności. To oznacza, że mogą oni pracować przez dłuższy czas bez ryzyka przeciążenia mięśni pleców i kręgosłupa.

Egzoszkielety Laevo zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowników. Są one lekkie, ergonomiczne i zapewniają pełen zakres ruchów.


Wnioski zachęcają do dalszych inwestycji

Pozytywne efekty uzyskane w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki zachęciły Zarząd szpitala do rozszerzenia stosowania urządzeń na inne oddziały. Obecnie rozważane jest wykorzystanie egzoszkieletów przez lekarzy na blokach operacyjnych Okulistycznym oraz Otolaryngologicznym oraz przez innych operatorów.


Comments


bottom of page