top of page

Konkurs INSPIRACJE po raz piąty!

Od czwartku 12 maja 2022 roku można zgłaszać projekty do piątej edycji nagród Inspiracje. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września 2022 roku podczas uroczystej Gali w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Towarzyszył jej będzie kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade.Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Nagrody Inspiracje 2021 będą wręczane w 7 głównych kategoriach:

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia

  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (HVBC - healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)

  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)

  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia, organizowanie badań przesiewowych, programy na rzecz seniorów)

  5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (w tym m.in. projekty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, działania profilaktyczne, programy aktywizujące do zdrowego trybu życia, programy wspierające pracowników w obszarze medycznym i mentalnym)

  6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów

  7. Działania na rzecz środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, projekty i akcje organizacji pozarządowych, samorządów, firm bez względu na formę prawną prowadzenia działalności i nie sformalizowanych grup osób indywidualnych).


Kapituła może przyznać także Nagrody Specjalne.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.


Comments


bottom of page