top of page

Olsztyn - zdalna terapia w obturacyjnym bezdechu sennym

Obturacyjny bezdech senny wywiera poważny negatywny wpływ na organizm pacjenta. Chorzy wykazują wzmożoną aktywność układu współczulnego oraz wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej i wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym uporczywie nawracających napadów migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu sercowego. Między innymi te wnioski skłoniły dyrekcję i lekarzy Warmińsko - Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie (W-MCChP) do poszukiwania nowatorskich metod pomocy pacjentom.

Z innowacjami za pan brat

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat szpital przeszedł kompleksową, sześcioetapową informatyzację, co umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Pierwsze próby zastosowania zdalnego monitorowania bezdechu zostały podjęte w ramach pilotażu w roku 2017. W oparciu o zgromadzone dane i nabyte przez lekarzy pulmonologów doświadczenie, usługa rozwinęła się w pełni w roku 2021.

Szpital stosuje rozwiązanie AirView, pozwalające na zdalne monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjentów cierpiących na zaburzenia oddychania w czasie snu, z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. AirView to diagnozowanie, bieżące zdalne monitorowanie stanu pacjenta na odległość, zarządzanie uzyskiwanymi parametrami, przejrzyste informacje o terapii i szczegółowe dane procesu leczenia nawet z kilku minionych lat. Pozwala sprawdzać wyniki leczenia i diagnozować indywidualne problemy pacjenta. Umożliwia właściwe zarządzanie zasobami poprzez optymalne wykorzystanie aparatów do leczenia bezdechów, a co za tym idzie, istotnie poprawia skuteczność terapii.

Rozwiązanie to daje doskonałe efekty u pacjentów o zróżnicowanym stopniu zaburzeń, pozwala lekarzowi na wczesne reagowanie w zależności od zmieniających się potrzeb terapeutycznych.


Szybszy powrót do zdrowia i mniej hospitalizacji

W wyniku zastosowania metody AirView następuje szybsza rekonwalescencja. Terapia pacjenta prowadzona jest w jego domu, a wizyty w placówce ograniczono do niezbędnego minimum. Specjaliści z Warmińsko – Mazurskiego Centrum Chorób Płuc podkreślają również, że poprawie ulega aktywność zawodowa chorych, zmniejsza się liczba hospitalizacji i dni zwolnień z pracy oraz ilość osób społecznie wykluczonych ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności. Zmniejszają się koszty utraconej produktywności, co w dłuższym okresie przełoży się na wzrost gospodarczy w regionie. Plusem jest też optymalizacja wykorzystania zasobów szpitala.


Współpraca z korzyścią dla pacjentów

Specjaliści Centrum współpracują zarówno z naukowcami jak i biznesem. W zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń snu z III Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Olsztyński szpital na stałe współpracuje również ze światowym liderem w dziedzinie cyfrowej opieki zdrowotnej. ResMed to pionier innowacyjnych rozwiązań w zakresie leczenia i profilaktyki chorób. Dostępne także na rynku polskim cyfrowe technologie służące ochronie zdrowia oraz urządzenia medyczne połączone z chmurą obliczeniową, zmieniają sposób opieki nad osobami z bezdechem sennym i innymi chorobami przewlekłymi.

 

„Wykorzystanie telemonitoringu zmniejsza liczbę wizyt pacjenta w szpitalu z 4,5 wizyty w przypadku pacjentów prowadzonych tradycyjnie do jedynie 2,3 wizyty w przypadku stosowania monitoringu – mówi Wioletta Śląska – Zyśk, Dyrektor Naczelny Centrum (na zdjęciu) - Pozwala to efektywnie pomagać chorym, a lekarz ma szerszą wiedzę na temat tego, kto powinien otrzymać pomoc jak najszybciej”.
 

Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie zostało powołane w 2022 roku i jest kontynuatorem dorobku Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, zwycięzcy wielu prestiżowych konkursów i nagród. Centrum jest specjalistycznym ośrodkiem, o doskonałej renomie, w którym diagnozowane i leczone są wszystkie przypadki schorzeń układu oddechowego m.in. gruźlicy, nowotworów płuc, astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.Commentaires


bottom of page