top of page

Pierwszy cyfrowy PET-CT w ośrodku pediatrycznym w Europie

W dniu 10 czerwca w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni PET-CT w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Pierwszy cyfrowy PET-CT w ośrodku pediatrycznym w Polsce zakupiony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za blisko 16 mln zł pozwala na precyzyjne lokalizowanie ognisk nowotworowych u dzieci z całego kraju.

Zaletą powstania pracowni PET-CT w szpitalu pediatrycznym jest łatwa i szybka możliwość wykonywania badań PET-CT w znieczuleniu, często znieczulenie zwłaszcza u dzieci poniżej 2 roku życia jest niemożliwe w szpitalach dla pacjentów dorosłych (gdzie do tej pory usytuowane były skanery PET-CT ).

To unikatowe dedykowane dzieciom urządzenie zostało zainstalowane w specjalnie przygotowanej ,,Pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej”, która powstała dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo przekazało na ten cel niemal 4 mln zł.

Badanie PET-CT, czyli pozytonowa tomografia emisyjna, to technika diagnostyczna medycyny nuklearnej, w której stosowane są pierwiastki promieniotwórcze w połączeniu z techniką tomografii komputerowej. Technika PET-CT daje nam możliwość połączenia (fuzji) obrazów anatomicznych z tomografii komputerowej z obrazami metabolizmu tkanek z badania PET.

Pierwiastki promieniotwórcze łączą się z szeregiem związków chemicznych, które biorą udział w przemianach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Typowym przykładem jest glukoza znakowana izotopem 18Fluoru.

Zaobserwowano, że komórki nowotworowe potrzebują glukozy jako źródła energii do szybkiego, niekontrolowanego namnażania się w ciele człowieka. Podając pacjentowi znakowaną izotopem fluoru glukozę możemy przy użyciu skaner PET-CT określić te miejsca w organizmie, w których metabolizm glukozy jest nieprawidłowo wzmożony.

Zastosowanie z kolei technologii cyfrowej w skanerze PET-CT pomaga w precyzyjnej lokalizacji miejsc pobudzonego metabolizmu np. glukozy dzięki poprawie takich parametrów jak czułość czy rozdzielczość przestrzenna.

W połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem, jak algorytm TOF, wieloparametryczne obrazowanie PET, OncoFreeze AI – technologia bramkowania oddechowego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji AI, metoda PET-CT poprawia jakość uzyskiwanych obrazów, skraca czas trwania badania tym samym zmniejsza stres dziecka w czasie badania oraz zmniejsza narażenie na promieniowanie jonizujące .

W pediatrii badania PET-CT wykorzystywane są głównie w onkologii, aby określić umiejscowienie żywych komórek nowotworowych w organizmie chorego na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia: wstępne rozpoznanie choroby nowotworowej, ocenę zaawansowania choroby nowotworowej, wczesną i późną ocenę odpowiedzi na leczenie, obserwację po leczeniu, rozpoznanie wznowy choroby nowotworowej, planowanie radioterapii (PET/CT‑guided dose-painting).


W onkologii dziecięcej dotyczy to najczęściej takich nowotworów jak: neuroblastoma, guzy neuroendokrynne, złośliwe nowotwory kości, mięsaki, histiocytoza, guzy mózgu, czerniaki, białaczki, chłoniaki.


Poza onkologią dzięki metodzie PET-CT można oceniać lokalizację ognisk padaczkorodnych przed leczeniem operacyjnym, oceniać ukrwienie mięśnia sercowego (w kardiologii), wykorzystywać w diagnostyce zapaleń i gorączki nieznanego pochodzenia oraz zakażeń różnego rodzaju protez i implantów, w tym sercowo-naczyniowych.

Kommentare


bottom of page