top of page

Rola pacjenta w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego

Problem zakażeń infekcyjnych miejsca operowanego dotyczy wszystkich oddziałów zabiegowych. Jest on szczególnie wrażliwym tematem przy zabiegach ortopedycznych, gdyż powikłanie infekcyjne praktycznie zawsze kończy się usunięciem założonego implantu oraz długotrwałym i drogim leczeniem. To cierpienie dla pacjenta, wykluczenie na długo z powrotu do zdrowia. Problemem tym zajął się Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, a stworzony w placówce program profilaktyczny jest wysoko oceniany przez ekspertów. Na zakażenie miejsca operowanego (ZMO) narażeni są wszyscy operowani pacjenci. Wystąpienie ZMO szacuje się na poziomie od 0,6 do 9% u operowanych pacjentów w zależności od ośrodka. Powikłania takie wpływają negatywnie także na reputację oddziału, w którym się zdarzają. - Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy z którymi spotykamy się codziennie, postanowiłem wdrożyć na swoim oddziale program zapobiegania ZMO, który ma zastosowanie do pacjentów zgłaszających się do oddziału na planowe zabiegi endoprotezoplastyki stawów – mówi dr Grzegorz Sosnowski, dyrektor ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Program polega na spotkaniu się z pacjentami na 14 dni przed operacją w szpitalu i przeprowadzeniu szkolenia na temat roli pacjenta w przygotowaniu do operacji. W trakcie szkolenia pacjent jest informowany na czym polega sam zabieg, jakie niesie możliwości powikłań i jak można ograniczyć możliwość wystąpienia zakażenia miejsca operowanego. Na spotkaniu pacjent dowiaduje się o potrzebie wykonania wymazu z nosa w celu wykluczenia lub potwierdzenia nosicielstwa MSSA/MRSA, a także co należy zrobić w przypadku wyniku ujemnego lub dodatniego (w przypadku dodatniego odpowiednia maść do nosa celem eliminacji zakażenia). Pacjentowi zaleca się stosowanie mycia całego ciała płynem antybakteryjnym (dopuszczonym do tego typu zabiegów) na 5 dni przed zabiegiem, w tym przez 4 dni w domu i ostatniego dnia przed zabiegiem w szpitalu. Pacjent nie powinien golić samodzielnie miejsca operowanego ani używać przed operacją balsamów do ciała.

Na zdjęciu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Szpital jest największym pracodawcą w mieście.


Wskazana jest również profilaktyczna wizyta u stomatologa celem likwidacji ewentualnego ogniska zapalnego oraz zwrócenie uwagi na inne zagrożenia infekcyjne. W szpitalu pacjent wykonuje dokładną toaletę jamy ustnej. Na zabieg zakłada jednorazową koszulę.

Spotkanie z pacjentami przed zabiegiem operacyjnym, wiąże się ściśle z hasłem przewodnim programu - „Pacjent świadomy jest pacjentem lepiej współpracującym i dzięki temu możemy oczekiwać lepszych wyników leczenia".

Wprowadzenie takiego postępowania do szerokiego stosowania powinno się przyczynić nie tylko do redukcji ZMO, ale też do zmniejszenia zjawiska powstawania antybiotykoodporności.

Doniesienia z Niemiec, gdzie stosowano ten program wcześniej i dłużej, wskazują na pięciokrotne zmniejszenie ilości ZMO w stosunku do stanu wyjściowego.


O szpitalu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu działa od 1988 roku. Jest największą placówką ochrony zdrowia w mieście, największym szpitalem podległym Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie największym pracodawcą w Elblągu.

Świadczy kompleksowe usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego oraz diagnostyki i rehabilitacji. Atutem jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny. Szpital świadczy usługi medyczne na II poziomie referencyjnym, a w wybranych specjalnościach na III poziomie referencyjnym.


Liczby:

  • 592 łóżka

  • 23 oddziały stacjonarne,

  • 18 łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • 60 tys. hospitalizacji rocznie

  • 11 tys. zabiegów operacyjnych rocznie

  • 1,7 tys. zabiegów onkologicznych

  • 1,5 tys. zatrudnionych, w tym 330 lekarzy oraz ponad 600 pielęgniarek i położnych.


Comments


bottom of page