top of page

Rusza 3. edycja Konkursu INSPIRACJE

Od 19 grudnia można zgłaszać projekty do trzeciej edycji nagród Inspiracje. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2020 roku podczas uroczystej Gali. Towarzyszył jej będzie kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade.
Wzorem lat ubiegłych w Konkursie Inspiracje nagradzane będą osoby, organizacje pozarządowe i firmy, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Nagrody Inspiracje 2019 będą wręczane w 6 głównych kategoriach:

1. Innowacje w szpitalu (Inwestycje w nowe metody leczenia, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania, projekty szkoleniowe dla personelu medycznego)

2. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)

3. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia, organizowanie badań przesiewowych)

4. Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów (w tym m.in. działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze medycznym i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania społecznego).

5. E-usługi oraz nowatorskie produkty poprawiające jakość życia i zdrowia

6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, nowatorskie produkty, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, działania na rzecz ograniczania wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR)

Kapituła może przyznać nagrodę bądź nagrody specjalne za wyjątkowo innowacyjny projekt, istotnie wpływający na jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia. Kapituła może także przyznać nagrodę bądź nagrody specjalne osobie, organizacji bądź firmie za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz zdrowia i środowiska.


Zwycięzcy w poprzedniej edycji konkursu Inspiracje 2018:


Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich w kategorii „Bezpieczeństwo w szpitalu”

Projekt „Słodka Julka”, organizowany przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy, MCZ SA w Lubinie oraz Fundację SamoDzielne.pl w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia” Projekt „Domowy Szpital”, zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, w kategorii „Środki i działania poprawiające jakość życia i zdrowia”

Specjalne wyróżnienia otrzymali dyrektor Janusz Jerzak z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.コメント


bottom of page