top of page

Szpital modułowy w Bolesławcu zdaje egzamin w opiece nad chorymi na COVID-19

Zwycięzcą w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie” jest w tym roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Projekt budowy szpitala modułowego dla potrzeb leczenia chorych na koronawirusa, umiejętność przewidzenia sytuacji oraz szybkie działanie dyrekcji, zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych są znakomitym przykładem innowacyjnego zarządzania szpitalem.Celem inwestycji była poprawa sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem wirusa SARS – CoV-2 oraz stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzętowej, która będzie mogła i została wykorzystana w przypadku znacznego wzrostu liczby chorych, przy maksymalnym zachowaniu ciągłości opieki nad chorymi z innymi schorzeniami.

Dzięki kreatywności i innowacyjnym technikom zarządzania, szpital w Bolesławcu stał się jedną z nielicznych jednostek w Polsce, kompleksowo realizującą świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19. Dostępność i jakość świadczonych usług, kompleksowość oraz bezpieczeństwo są najważniejszymi kryteriami dotyczącymi realizacji procesu opieki zdrowotnej w Bolesławcu. Wszystkie działania oraz przykład pełnego zaangażowania w walkę z pandemią COVID-19 spowodowały, że szpital stał się liderem ochrony zdrowia w regionie.

Na początku, po otrzymaniu decyzji o poleceniu przyjmowania pacjentów z dodatnim wynikiem oraz wymagających diagnostyki w kierunku COVID-19, szpital mógł stworzyć wyłącznie prowizoryczne warunki do hospitalizacji w oddziałach. Tymczasowość dostępnych struktur technicznych w zakresie przegród, śluz, instalacji oraz pozostałej infrastruktury, spowodowały bardzo duże zmiany organizacji pracy oddziałów. Wówczas stało się oczywiste, że w tych warunkach długo nie będzie można skutecznie i komfortowo leczyć pacjentów, dlatego też podjęto decyzję o rozbudowie szpitala o kolejne 65 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w systemie modułowym. Podjęta, bez zapewnienia finansowania, decyzja dyrektora Kamila Barczyka o budowie szpitala modułowego okazała się wyjątkową oraz bardzo innowacyjną w skali Polski. Pierwsze przedsięwzięcia w celu realizacji inwestycji zostały podjęte latem 2020 roku, kiedy to liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Wówczas wszyscy eksperci ostrzegali przed okresem jesienno-zimowym i nadchodzącą olbrzymią falą zakażeń. Bieżąca i skuteczna analiza wydarzeń pozwoliła podjąć praktyczne kroki, skutkujące osiągnięciem rozwiązań, stawiając placówkę na pozycji rozpoznawalnego pioniera.

W dniu 15 sierpnia 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane, które polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, a transport i montaż modułów zakończył się 1 października. Proces transportu i montażu 28 elementów całego budynku trwał pięć nocy. Przez dwa miesiące w ekspresowym tempie wykończono oraz wyposażono budynek o powierzchni prawie 1300 m2 z potencjałem zapewnienia 65 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych. Obecnie szpital stanowi nowoczesną infrastrukturę z komfortowymi warunkami bytowymi, ale również z pełnym zapleczem dla kadry medycznej. Pacjenci leczeni są w bardzo dobrych warunkach, najbardziej skutecznymi terapiami dostępnymi na rynku, przez wykwalifikowany i doświadczony zespół, liczący blisko 60 osób.

Podstawą realizacji tak szybkiej inwestycji była współpraca między władzami powiatu, miasta, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Została ona sfinansowana przez Urząd Wojewódzki, który w tym celu dokonał w budżecie przesunięć środków z UE. Budowa oraz wyposażenie pochłonęły w sumie 8,2 mln zł.

Ta wyjątkowa oraz bardzo innowacyjna w skali Polski inwestycja pozwoliła, aby od grudnia 2020 r. ponownie uruchomić w Bolesławcu oddział pediatryczny, który musiał w szczytowym momencie pandemii zostać przekształcony w oddział zakaźny. Po spadku dziennej liczby zakażeń mogły funkcjonować uprzednio przekształcone pozostałe oddziały, tj. chorób wewnętrznych oraz neurologii. Po zakończeniu pandemii szpital modułowy, który jest pełnowymiarowym budynkiem szpitalnym, będzie przyjmował pacjentów bez zakażenia, jako zakład opieki długoterminowej. Budynek został postawiony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i będzie służył lokalnej społeczności przez wiele lat.Z dyrektorem Kamilem Barczykiem rozmawia Marcin Malinowski


Szpital w Bolesławcu jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy. Państwa praca i umiejętność wyprzedzanie zdarzeń zyskała uznanie Kapituły i dała 1. miejsce w kategorii „Innowacyjny szpital – zarządzanie”. Proszę przyjąć nasze gratulacje.


Bardzo dziękuję Kapitule. To duży zaszczyt dla naszego szpitala. Tym większy, że w Kapitule zasiadają znakomici managerowie, mający duże doświadczenie i osiągnięcia. Ta nagroda jest bardzo ważna dla nas wszystkich w Bolesławcu. Czas pandemii był i jest szczególnie trudny, wymagający, pełen obaw i niewiadomych. Korzystając z możliwości bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom za zaangażowanie.W kontekście inwestycji w szpital modułowy zawsze podkreśla Pan, że to dobry przykład pracy zespołowej.


Podstawą realizacji tak szybkiej inwestycji była współpraca między szpitalem, władzami powiatu, miasta, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Władze wojewódzkie sfinansowały inwestycję w całości . Bez pracy i woli wielu ludzi to przedsięwzięcie nie miałoby szans być zrealizowane.


Mimo że jesteście szpitalem powiatowym, szpital w Bolesławcu stanowi jeden z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim.


Przede wszystkim wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra stanowi fundament zdrowienia pacjentów z COVID-19. Ponad 3000 osób z całego Dolnego Śląska zostało u nas wyleczonych z bardzo dobrym skutkiem. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorem, czy też nieinwazyjną wentylacją mechaniczną oraz metodą CPAP i wysokoprzepływową tlenoterapią donosową. Posiadamy również dostęp do nowoczesnych terapii farmakologicznych pomagających pacjentom, co pozwala na skuteczne leczenie oraz uczestnictwo w kilkunastu badaniach naukowych i klinicznych, przeciwdziałającym skutkom ciężkiego przebiegu choroby COVID – 19.


Mówi Pan o znakomitej kadrze. Ma ona również dostęp do dobrego zaplecza diagnostycznego.


Tak. Kadra jest podstawą – ich zaangażowanie, pragnienie pomocy pacjentom stanowi o sukcesie szpitala w Bolesławcu. Medycy muszą mieć dostęp do najnowocześniejszej technologii medycznej. Dysponujemy własną diagnostyką obrazową, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowymi punktami poboru wymazów w kierunku koronawirusa, trzema karetkami wymazowymi, izolatorium oraz dużą ilością nowego sprzętu medycznego, który zmienia oblicze leczenia.


Wyprzedzając wzrosty zakażeń zainwestowaliście w szpital modułowy, który przeznaczyliście dla chorych na COVID – 19.


To była ważna i dobra decyzja, która pozwoliła nam udzielić pomocy zakażonym koronawirusem, bez konieczności zamykania pozostałych oddziałów szpitalnych, przeznaczonych do leczenia osób bez zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Podczas II fali pandemii dzięki inwestycji i zastosowaniu technologii modułowej, nasz szpital stanowił jedno z głównych miejsc zabezpieczających województwo dolnośląskie. W szczytowym momencie, zgodnie z decyzją Wojewody, szpital zabezpieczał 170 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 35 łóżek wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Cieszymy się, że innowacyjne przedsięwzięcie polegające na budowie szpitala modułowego w Bolesławcu stało się przykładem do naśladowania dla innych szpitali w Polsce, a technologia modułowa budownictwa szpitalnego stała się atrakcyjna dla branży.

Comments


bottom of page