top of page

Szpital Powiatowy w Limanowej to szpital z dobrą energią

Szpital Powiatowy w Limanowej jest placówką od lat inwestującą w działania mające na celu ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pierwsza instalacja solarna powstała tam w 2012 roku. To placówka proekologiczna, świadoma zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego oraz maksymalnie wykorzystująca odnawialne źródła energii. Dyrekcja i pracownicy podkreślają, że dbałość o zdrowie pacjentów to nie tylko zapewnienie im wysokiego poziomu leczenia, ale również troska o środowisko, w którym żyją.

Zgłoszony do piątej edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje” projekt zatytułowany „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” to znakomity przykład połączenia korzyści środowiskowych z oszczędnością finansów, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynków szpitala oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To ostatnie wpływa również na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

W ramach programu rozpoczęto od robót budowlanych. Między innymi odnowiono elewację, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. To pozwoliło na zniwelowanie strat ciepła i tym samym ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem zimą. Szacuje się, że corocznie przyniesie to zmniejszenie zużycia gazu aż o ponad 45 tysięcy m3. Aby dać obraz skali oszczędności warto podkreślić, że na potrzeby wytworzenia ciepła do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej szpital zużywa rocznie 310 tysięcy m3 gazu.

Kolejnym etapem jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW, służącej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynków, a tym samym częściowe zastąpienie konwencjonalnej energii elektrycznej energią słoneczną. Energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji będzie oddawana do sieci. Niedobór energii elektrycznej produkowanej przez układ fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek. Kompletny zestaw fotowoltaiczny ma zapewniać prawidłowe współdziałanie z istnieją instalacją elektryczną w budynku, celem uzyskania maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Zamontowanych zostanie 512 paneli na powierzchni dachu płaskiego oraz elewacji budynku. Według szacunków instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje nawet 280 MWh rocznie, co przekłada się na redukcję emisji CO2 o ponad 180 ton. Podobny efekt przyniosłoby posadzenie 8 500 drzew. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest na koniec października 2022 roku.

Odnowiono też otoczenie szpitala. Nastąpiła wymiana nawierzchni parkingów, oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej wraz z remontem garaży karetek pogotowia. Szpital odnowił infrastrukturę oświetlenia zewnętrznego, zastępując stare wysokokosztowe i pobierające dużo energii latarnie z żarówkami sodowymi o mocy 250 W nowymi energooszczędnymi lampami ledowymi o mocy 50 W. Dzięki inwestycji zużycie prądu na oświetlenie wokół placówki zmniejszyło się 5 krotnie.

Wartość całej inwestycji to niemal 6,4 mln zł, z czego 6 mln zł zostanie pokrytych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała część ze środków własnych szpitala.

Dr Marcin Radzięta – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

Inwestycje prośrodowiskowe mają w Limanowej długą tradycję. Już w 2012 roku zamontowano tu instalację solarną. Montaż 181 solarów zmniejszył wtedy roczne zużycie gazu o ponad 22 tysiące m3 rocznie. Kolejnym krokiem w kierunku proekologicznej działalności szpitala była realizacja w 2014 roku budowy kotłowni opalanej biomasą, jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołów budynków szpitala oraz termomodernizacja budynków szpitala za blisko 4 mln złotych. Od 2015 roku kotłownia jest awaryjnym źródłem zasilania szpitala na potrzeby wytworzenia ciepła do celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Planując kolejne działania konsekwentnie stawiamy na optymalne połączenie korzyści środowiskowych z oszczędnościami, co zyskało jeszcze bardziej na znaczeniu wobec wzrostów cen energii.

Yorumlar


bottom of page