top of page

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim kompleksowo wdraża e-usługi

Rozwój technologii informatycznych, wymogi określone w przepisach, a także doświadczenia klientów z innych dziedzin gospodarki, np. banków, powodują szybki postęp we wdrażaniu w szpitalach nowych rozwiązań. Usprawniają one dostęp pacjenta do usług oraz wiedzy na swój temat, przyspieszają procesy, ułatwiają zarządzanie zasobami placówki, a także wpływają na poprawę bezpieczeństwa danych. Są szpitale, takie jak Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, które robią znacznie więcej, niż określane przez ustawodawcę i płatnika minimum.

Uznanie członków Kapituły Konkursu „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje” zyskał zgłoszony przez Szpital Zachodni projekt pt. ,,Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii". Wysokie oceny to efekt konsekwentnych i kompleksowych działań prowadzonych w ostatnich latach.

W systemie medycznym zaimplementowano wiele e-usług. Został on zintegrowany z nowym systemem kolejkowym i systemem zarządzania zasobami – aparaturą medyczną, personelem i pacjentami. Na oddziałach szpitalnych używa się nowoczesnych technologii wykorzystujących tablety i długopisy elektroniczne (IC Pen), umożliwiając natychmiastowe przesyłanie podpisanych dokumentów do elektronicznego rekordu pacjenta w informatycznym systemie medycznym. Wdrożono inteligentne skanowanie dokumentów dostarczanych przez Pacjentów, pozwalające na ucyfrowienie tych dokumentów z jednoczesnym podpięciem pod elektroniczny rekord danego pacjenta.

Wprowadzono rejestratory kardiologiczne, zdalny monitoring pacjentów po wszczepieniu defibrylatorów i stymulatorów, a także nowoczesny system kolejkowy.

Cały Szpital został objęty zasięgiem sieci WiFi, z wydzieloną siecią dla pacjentów przebywających w szpitalu i pacjentów poradni.

Zdalna weryfikacja stanu zdrowia pacjenta

Szpital zakupił 60 mobilnych rejestratorów medycznych (typu EKG), w tym 10 zestawów kardiologicznych rehabilitacyjnych, umożliwiających pacjentom *(zarówno tym w domu, jak i tym na oddziałach w szpitalu) wykonywanie ćwiczeń po zdalną kontrolą personelu, przesyłając na bieżąco stany parametrów kardiologicznych przed, w trakcie i po ćwiczeniach.

E-monitoring wykorzystano również poprzez zakup 100 rejestratorów kardiologicznych do monitorowania urządzeń wszczepialnych, co zmniejsza ilość hospitalizacji dzięki szybkim reakcjom na otrzymane alerty i tym samym zmniejszeniu ilości zaostrzeń niewydolności serca. Pozwoliło to przenieść opiekę nad chorymi do leczenia ambulatoryjnego i domowego, a także w bezpieczny sposób zmniejszyło ilość wizyt kontrolnych pacjenta w szpitalu. Wyposażenie pacjenta z ostrymi zespołami wieńcowymi w mobilne urządzenie EKG znacząco poprawia komfort życia i daje mu pewność, że specjalista na bieżąco kontroluje jego stan zdrowia.


Zapisy z domu i wygodny system kolejkowy

Pacjenci będący pod opieką specjalistów w Szpitalu mają możliwość zapisywania się do większości poradni za pośrednictwem strony internetowej. Tą samą drogą mogą odwołać wizytę, otrzymują również przypomnienie SMS o zbliżającym się terminie. Po stawieniu się w jednostce medycznej, pacjent potwierdza swoją obecność w infokiosku, poprzez kod kreskowy znajdujący się na wydruku z Rejestracji lub wpisując swój numer Pesel. Następnie pobiera jednorazowy bilet z numerem kolejkowym. Informacje o postępie kolejki można obserwować na specjalnych monitorach w wielu miejscach szpitala, w tym przed gabinetami Poradni.


Administrowanie stało się prostsze

Nowe technologie usprawniają zarządzanie również takimi zasobami szpitala jak aparatura medyczna. Dzięki systemowi identyfikacji e-Zasoby i HelpDesk, szpital posiada pełną informację o stanach krytycznych aparatury medycznej, włącznie z ich lokalizacją. System z wyprzedzeniem ostrzega o zagrożeniach. Z poziomu operatora prowadzony jest interaktywny monitoring aparatury medycznej i innych zasobów szpitala z automatycznym generowaniem alarmów w przypadkach przebywania zasobu w strefach niedozwolonych. Informacja o incydentach wysyłana jest automatycznie do uprawnionych odbiorców. Narzędzie doskonale się sprawdza również w corocznej inwentaryzacji zasobów.


- Wybór dobrych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania szpitala. Zapewniają one sprawną obsługę pacjenta, wygodę pracy lekarzy i pielęgniarek, administracji, łatwiej nam też zarządzać posiadanymi urządzeniami i danymi – mówi Krystyna Płukis (na zdjęciu), dyrektor Szpitala Zachodniego. - Dużo uwagi poświęcamy pacjentom kardiologicznym. Nie przypadkiem, bowiem te schorzenia są główną od lat przyczyną zgonów w Polsce. Stąd też inwestycja w mobilne rejestratory medyczne i zdalny monitoring pacjentów po zabiegach wszczepienia defibrylatorów i stymulatorów. Rejestratory na bieżąco w bezpieczny sposób przesyłają dane o parametrach życiowych na platformę CARE, z powiadamianiem lekarza prowadzącego o stanach alarmowych, odbiegających o normy.

Comments


bottom of page