top of page

Technologie informatyczne podnoszą bezpieczeństwo w ochronie zdrowia

Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny


Zmiany jakie w ostatnich miesiącach zaszły w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mogą być inspiracją dla wielu zarządzających sektorem ochrony zdrowia. Nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne dedykowane nie tylko dla administracji publicznej, ale całego szeroko rozumianego sektora usług publicznych, to dziś po prostu konieczność. Trudności napotykane w procesie wdrażania innowacji, a wynikające chociażby z ograniczonego potencjału wewnętrznego organizacji, szybko rekompensowane są poprawą jakości świadczonych usług i zwiększeniem wydolności danej organizacji.


Dotychczasowe doświadczenia związane z epidemią SARS- CoV-2 zmuszają wszystkich do wielkiej pokory w ocenie bieżącej sytuacji i przewidywaniu przyszłości. Świadomość, że rzeczywistość może szybko zweryfikować zarówno wydolność placówek medycznych jak i możliwości nadzoru epidemiologicznego, nie zmienia faktu, że jeszcze kilku miesięcy temu mniejsza niż obecnie liczba osób zakażonych oznaczała niemal całkowity paraliż służb sanitarnych. Wdrożone rozwiązania przynajmniej kilkukrotnie zwiększyły wydolność inspekcji sanitarnej, zapewniając płynność w przeprowadzaniu dochodzeń epidemiologicznych i podejmowaniu działań przeciwepidemicznych w ogniskach. Ma to kluczowe znaczenie wobec narastającej trzeciej fali epidemii i przyczynia się do ograniczenia napływu pacjentów do szpitali.


Zakończenie procesu migracji stron internetowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej do portalu www.gov.pl stanowi zakończenie I etapu informatyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nasza flagowa platforma System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – SEPIS, stworzona na potrzeby przeciwdziałania Covid -19 już dziś zapewnia właściwą obsługę interesantów, a w przyszłości obejmie również inne obszary działalności, takie jak zakażenia szpitalne, bezpieczeństwo żywności i wody. System oparty jest na najnowszych i najbezpieczniejszych rozwiązaniach IT. Mimo ogromnego napływu chorych 85% spraw związanych z nadzorem epidemiologicznym i kwarantanną jest podejmowanych i rozwiązywanych w ciągu pierwszych 3 godzin, a 98% spraw w ciągu 24h. Zastosowane kompleksowe rozwiązania informatyczne, umożliwiające lepszy dostęp do informacji, a tym samym skrócony czas reakcji i „odmiejscowienie” obsługi obywateli, ostatecznie wpływają na poprawę jakości funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przeszłości pracownicy wielu stacji sanitarno – epidemiologicznych byli okresowo wyłączani z pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub innych zdarzeń zdrowotnych. Różne było też obciążenie poszczególnych stacji powiatowych. Aby zminimalizować te czynniki, ale przede wszystkim w celu poprawy efektywności, zaproponowano przejście na zadaniowy model pracy. Portfel spraw do załatwienia jest widoczny na szczeblu wojewódzkim (wirtualna stacja) i został oderwany od struktur powiatowych.


Wdrożenie rozwiązań omnikanałowych umożliwia obywatelowi zgłoszenie zapytania w dowolnym kanale dostępu, tj.: przez stronę internetową, czy konsultację z infolinią. Obywatel, który ma pozytywny wynik testu PCR lub miał kontakt z osobą zakażoną, może w wygodny sposób na stronie internetowej wypełnić formularz www, który następnie trafia do wybranej komórki inspekcji sanitarnej.


To ciągle dopiero początek cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyszłość tobudowa i zastosowanie rozwiązań opartych na chmurze informatycznej, współpraca z innymi organizacjami wraz z elektroniczną wymianą informacji, automatyczna sprawozdawczość wykorzystująca rozwiązania Business Inteligence,ograniczenie do minimum dokumentacji papierowej. Niektóre zopisywanych tutaj rozwiązań są już dobrze znane w sektorze medycznym, zwłaszcza niepublicznym. Bezpieczny Szpital Przyszłości to na pewno szpital wykorzystujący nowoczesne technologie informatyczne. Bez nich nie da się wdrożyć systemów rejestracji, zarządzania i analizy danych, zarządzania szpitalem w ogóle.

Comments


bottom of page