top of page

Higiena rąk - Trwałe podniesienie poziomu przestrzegania jest możliwe

Zakażenia szpitalne to najczęstsza przyczyna przedłużonej hospitalizacji pacjentów. Walka z nimi jest niezwykle trudna, a najlepszy środek zapobiegawczy stanowi higiena rąk. Właściwie przestrzegana znacznie zmniejsza ilość zakażeń w placówkach ochrony zdrowia i jest zalecana jako narzędzie pomagające w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się licznych patogenów (w tym wirusa SARS-CoV-2). Tymczasem wskaźnik przestrzegania procedury higienicznej dezynfekcji rąk wśród pracowników opieki zdrowotnej wynosi zaledwie 40%.


Poprawa wyników w obszarze przestrzegania higieny rąk to wieloaspektowe korzyści: bezpieczeństwo personelu, pacjentów i odwiedzających, a także finansowe oszczędności, dzięki zmniejszeniu liczby zakażeń szpitalnych i czasu hospitalizacji pacjentów.

W podnoszeniu poziomu higieny rąk pomóc może systemowe rozwiązanie, jakim jest Program Higieny Rąk Premium firmy Ecolab – Partnera Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości i Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. Dzięki programowi szpital może osiągnąć i utrzymać odpowiedni poziom przestrzegania higieny rąk, a także ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń szpitalnych, poprzez połączenie doradztwa w zakresie zwalczania zakażeń ze skutecznymi preparatami, nowoczesną technologią oraz obserwacjami opartymi na danych.


W stworzeniu nowych, niezwykle skutecznych możliwości wsparcia szpitali w podnoszeniu higieny rąk, pomogło nawiązanie strategicznej współpracy Ecolab z firmą Sani Nudge i stworzenie zwalidowanego systemu, opartego na działaniu w czasie rzeczywistym w powiązaniu z lokalizacją. Przestrzeganie higieny rąk jest rejestrowane w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.


Długotrwałe efekty robią wrażenie


- Rozwiązanie opracowane przez firmę Sani Nudge, zintegrowane z systemem Ecolab HHCM, działa już w różnych szpitalach w całej Europie – mówi Wojciech Sobczyk, Członek Zarządu ECOLAB w Polsce (na zdjęciu). - W Danii pomogło poprawić przestrzeganie higieny rąk przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem o odpowiednio 178 procent i 120 procent.​​​​​ W krótkim czasie pomogło również zredukować liczbę zwolnień chorobowych pracowników o 72 procent. Utrzymanie wysokiego poziomu przestrzegania higieny rąk umożliwiło szpitalom zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych o 29 procent.

System monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk Ecolab pomaga szpitalom osiągać i utrzymywać dobre wyniki, zapewniać lepsze rezultaty w leczeniu pacjentów i bezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu. Dzięki danym, spostrzeżeniom, fachowej wiedzy i skutecznym produktom kultura higieny rąk poprawia się w dłuższej perspektywie.

- Nie można ograniczyć współczynnika zakażeń szpitalnych przy pomocy nieodpowiednich danych – podkreśla Wojciech Sobczyk. - Personalizowane pulpity przyjazne dla użytkownika zbierają dane i zapewniają spostrzeżenia dotyczące poszczególnych zachowań związanych z higieną rąk, umożliwiają mierzenie poziomu zgodności i precyzyjnie wskazują, jakie działania naprawcze należy wdrożyć na poziomie oddziału, zespołu lub poszczególnych pracowników. Przy tym system zapewnia pełną zgodność z RODO.


Jak działa system?

Umieszczane na identyfikatorach pracowników opieki zdrowotnej czujniki łączą się z czujnikami na dozownikach preparatów do dezynfekcji rąk oraz z czujnikami umieszczonymi na ścianie w pobliżu łóżka, tworząc strefę pacjenta. Sieć czujników pozwala systemowi wykrywać okazje do higieny rąk oraz zdarzenia higieny rąk (dezynfekcja rąk w powiązaniu z każdą okazją do higieny rąk). Identyfikatory Sani umieszczane na identyfikatorach pracowników opieki zdrowotnej i kodowane według grupy zawodowej (lekarze lub pielęgniarki) Czujniki Sani umieszczane na dozownikach preparatów do dezynfekcji rąk, odnotowujące zdarzenia higieny rąk (dozy) i łączące je z identyfikatorem Sani znajdującym się najbliżej czujnika Sani.Czujniki Sani umieszczane w sali pacjenta, służące do pomiaru okazji do higieny rąk w otoczeniu pacjenta poprzez utworzenie strefy pacjenta według wytycznych WHO. To pozwala systemowi funkcjonować jako element pośredni monitorujący momenty WHO. W pomieszczeniach innego typu (toalety personelu, pomieszczenia wydawania lekarstw oraz pomieszczenia gospodarcze), czujniki Sani tworzą strefy pracy, umożliwiające wykrywanie

zdarzeń higieny rąk przed procedurami czystymi oraz po procedurach brudnych.Commentaires


bottom of page