top of page

W zakresie higieny rąk w szpitalach na całym świecie jest nadal wiele do zrobienia

Ecolab, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług związanych z wodą, higieną oraz zapobieganiem zakażeniom, wprowadził na rynek „System pomiaru standardów higieny rąk” (HHCM, Hand Hygiene Compliance Measurement) — cyfrowo połączoną technologię do systematycznego monitorowania i poprawy higieny rąk w placówkach ochrony zdrowia w Europie. Cieszy, że pierwsze wdrożenie w Polsce zyskało uznanie Kapituły Konkursu Inspiracje i pozwoliło Szpitalowi Specjalistycznemu Pro-Familia z Rzeszowa na zwycięstwo w kategorii „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych”.


Chociaż początkowo wybuch pandemii COVID-19 spowodował poprawę w zakresie higieny rąk, badania pokazują, że zaledwie 50 procent pracowników ochrony zdrowia przestrzega tych zasad. W placówkach ochrony zdrowia może to skutkować wzrostem liczby zakażeń szpitalnych, co prowadzi do utraty życia i zasobów w już i tak obciążonym systemie.

Szacuje się, że w europejskich szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej rocznie występuje 8,8 mln zakażeń szpitalnych, co szacunkowo skutkuje około 37 000 zgonów.


Ponadto podczas pandemii pracownicy często ulegają zakażeniom COVID-19 w szpitalach, w niektórych przypadkach zarażając też pacjentów. Dane NHS wskazują, że do 20 procent osób przebywających w szpitalu z powodu zakażenia COVID-19, nabawiło się tej choroby podczas hospitalizacji.


Korzystając z systemu HHCM, firma Ecolab pomogła już poprawić przestrzeganie zasad higieny rąk tysięcy pracowników ochrony zdrowia w Ameryce Północnej. Teraz, we współpracy z duńską firmą MedTech, sani nudge, Ecolab wprowadził podobne rozwiązanie dla europejskich klientów.


System HHCM łączy czujniki IoT i bezprzewodową technologię pomiaru przestrzegania zasad higieny zainstalowaną na łóżkach pacjentów i identyfikatorach personelu medycznego z podłączonymi dozownikami, aby rejestrować i anonimowo dokumentować postępowanie w zakresie higieny rąk w salach pacjentów. System pozwala zaoszczędzić wiele godzin osobistego monitorowania i eliminuje związane z tym błędy oraz niedokładności, dzięki czemu otrzymuje się wysokiej jakości, wiarygodne dane.


Zgodnie z przepisami RODO dane zbierane przez system dostarczają zanonimizowane raporty, które placówka medyczna może wykorzystać do opracowania dostosowanych do swoich potrzeb szkoleń i kampanii, w celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych przez system. Ecolab zapewnia również dodatkowe informacje i dostarczy strategie w zakresie zapobiegania infekcjom, aby pomóc poprawić kulturę higieny rąk i przestrzeganie przepisów w szpitalu.


- Rozwiązanie opracowane przez firmę sani nudge, zintegrowane z systemem Ecolab HHCM, działa już w różnych szpitalach w całej Europie – mówi Wojciech Sobczyk, Członek Zarządu Ecolab w Polsce - W Danii pomogło poprawić zachowanie higieny rąk przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem o odpowiednio 178 procent i 120 procent.​​​​​ W krótkim czasie pomogło również zredukować liczbę zwolnień chorobowych pracowników o 72 procent. To wymierne efekty, łatwe do przeliczenia również pod kątem redukcji kosztów.


JCComments


bottom of page