top of page

Wizyta studyjna w Centrum Zdrowia Dziecka

W czwartek 14 września odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach Koalicji „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Wizyty studyjne to kameralne konferencje z udziałem prezesów i dyrektorów szpitali, służące wymianie wiedzy i doświadczeń, organizowane w placówkach, które zwyciężały w poprzednich edycjach Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje”.Partnerem Konkursu „Zdrowa Przyszłość-Inspiracje” od wielu lat jest BGK, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wspieranie managerów w wymianie wiedzy i doświadczeń. Gospodarzem czwartkowej wizyty był dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Kapituły Konkursu. Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi i jego współpracownikom za podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Tematy dotyczyły innowacji w chirurgii dziecięcej, projektu „Szpital Przyjazny Dziecku”, termomodernizacji IPCZD, a także nowej inwestycji, dotyczącej ciepła systemowego, którą Instytut zrealizuje z Veolia Energia Warszawa SA. Koalicja Bezpieczny Szpital Przyszłości jest inicjatywą firmy Idea Trade i managerów czołowych krajowych szpitali. Od ponad 9 lat ułatwia wymianę wiedzy na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.


留言


bottom of page