top of page

Zespołowo dla zdrowia pacjenta

Doświadczeni specjaliści w dziedzinach kardiologii i hipertensjologii, pracujący w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej pod kierunkiem dr. hab. n. med. Radosława Grabysy (na zdjęciu), tworzą wraz onkologami, hematologami i radioterapeutami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wyjątkowy „Cardio-Onco Team", którego jednym z głównych celów jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia chorego z chorobą nowotworową, która będzie jednocześnie możliwie najmniej szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego.

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej, który jest integralną częścią Szpitala MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, jest wielospecjalistycznym ośrodkiem zapewniającym pełen zakres diagnostyki i leczenia w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii oraz gastroenterologii.

Zagadnieniem, które stanowi szczególne zainteresowanie zespołu kardiologów tej placówki jest bardzo wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności, wynikającej ze stosowanej chemioterapii z użyciem antracyklin i trastuzumabu, stosowanych w trakcie leczenia m.in. raka piersi. Takie rozpoznanie bezobjawowych klinicznie zaburzeń pracy serca jest możliwe dzięki zaawansowanym technikom echokardiograficznym, takim jak echokardiografia 3-0 i 4-0 oraz nowoczesnym technikom tkankowej echokardiografii dopplerowskiej. Umożliwia swoiste „personalizowanie" stosowanego leczenia, m.in. poprzez modyfikację stosowanej chemioterapii oraz włączenie tzw. leczenia kardioprotekcyjnego, a to wszystko może się odbyć bez przerywania terapii onkologicznej.

Rozwiązania dotyczące kardioonkologii stosowane w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie doskonale wpisują się w koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma zagwarantować chorym dostępność do kompleksowego postępowania przeciwnowotworowego o wysokiej jakości. Skuteczna specjalistyczna opieka kardioonkologiczna obejmuje poza diagnostyką obrazową (echokardiografia, TK, MRI), elektrokardiograficzną (m.in.monitorowanie EKG metodą Holtera, testy wysiłkowe), równieżkontrolę i nadzór chorych z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi (stymulatory serca, kardiowertery ­ defibrylatory) poddawanych radioterapii, zabiegom chirurgii onkologicznej oraz badaniu rezonansem magnetycznym.

Olsztyńscy specjaliści chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Cyklicznie organizują konferencję naukowo-szkoleniową „Olsztyńskie Spotkania Kardioonkologiczne", która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem onkologów i kardiologów, jak również lekarzy rodzinnych oraz specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny, m.in. w chorobach wewnętrznych, gastroenterologii i chirurgii.

Pomysłodawca projektu dr hab. n. med. Radosław Grabysa jest redaktorem naczelnym czasopisma „OncoReview", które jest oficjalnym pismem East European Branch of International Cardio Oncology Society.

Comments


bottom of page