top of page

Znamy finalistów i laureatów Konkursu Inspiracje 2020!


Laureaci i finaliści – Inspiracje 2020


Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

ZWYCIĘSTWO ex aequo odniosły dwa szpitale:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z projektami „Wdrożenie chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po urazach- celem prewencji kalectwa, wielopoziomowa rekonstrukcja tętnic płucnych u dzieci” oraz „Chirurgiczna implantacja zastawki w pozycję przedsionkowo-komorową z możliwością nieoperacyjnego poszerzenia wymiaru zastawki u dzieci rosnących”.

Instytut ''Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z czterema stanowiącymi całość projektami „Zastosowanie aparatu Fluobeam LX w trakcie zabiegów resekcji tarczycy u dzieci w celu zapobiegania pooperacyjnej niedoczynności przytarczycy”, „Program wewnątrznaczyniowego leczenia guzów wątroby”, „Ocena w trójwymiarze kształtu głowy przed i po leczeniu przedwcześnie zrośniętego szwu czaszkowego” oraz „Chemioterapia dotętnicza w leczeniu siatkówczaka u dzieci (IAC)”MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła lI, Grodzisk Mazowiecki „Nastała era mózgu”


TRZECIE MIEJSCE zajął:

Scanmed S.A., Szpital Św. Rafała w Krakowie z projektemZabiegi biopsji guzów mózgu przy użyciu zrobotyzowanego systemu Stealth Autoguide (Medtronic) na oddziale klinicznym neurochirurgii”.


KOLEJNE MIEJSCA:

4. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Rekordowa w skali kraju i świata terapia ECMO u 59-letniego pacjenta zakażonego wirusem COVID-19”.

5. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej „Wdrożenie robotycznej techniki w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego przy użyciu robota ortopedycznego NAVIO”

6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku „Implantacja rosnących prętów magnetycznych u dzieci z wczesnodziecięcą deformacją skoliotyczną jako sposób na eliminację zabiegów operacyjnych, zwiększenie komfortu życia pacjenta i opiekunów oraz optymalizację kosztów leczenia”.


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:


· Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - „Ratowanie chorych, którym COVID-19 zniszczył nieodwracalnie płuca i/lub serca poprzez transplantacje tych narządów, umożlwiające powrót do normalnego, aktywnego życia”

· Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – „Poprawa jakości leczenia pacjentów ze skoliozą wczesnodziecięcą, przez zastosowanie w ortopedii dziecięcej magnetycznych „prętów rosnących"

· Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. , Gdynia – „Kompleksowa opieka nad pacjentką z rakiem jajnika w ośrodku „OVARIAN UNIT" w Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim W Gdyni-Redłowie

· Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Histeroskopia w znieczuleniu miejscowym”

· Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie „Medycyna precyzyjna - Chemioterapia: centrum doskonałości medycyny precyzyjnej oraz Radioterapia: optyczny system przygotowania i weryfikacji ułożenia chorego MARIAN.

· Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - „Terapia fotodynamiczna światłem dziennym (DAY – LIGHT POT)”
Kategoria Innowacyjny szpital - zarządzanie

ZWYCIĘZCĄ został Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z projektem „Poprawa dostępności i podniesienie jakości leczenia zakażonych wirusem SARS-CoV-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”.


MIEJSCE DRUGIE zajęły ex aequo Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z projektem „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w ortopedyczno-rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, dofinansowana z funduszy europejskich”.

oraz Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - „Chemioterapia domowa z wykorzystaniem infuzorów”


MIEJSCE TRZECIE przypadło Szpitalowi Specjalistycznemu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. za projekt „Wdrożenie małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej i protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia chirurgicznego w szpitalu specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie”


KOLEJNE MIEJSCA:

4 IC Solutions Sp. z o.o., Poznań – „System IC PEN”

5 Klinika Gastroenterologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Opieka wielospecjalistyczna w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”

5 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Regionalne centrum ECMO”

6 Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Postępowanie z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale klinicznym psychiatrii wieku rozwojowego (OPRWR) dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19”


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

· Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Czeladź – „Oddział covidowy z ludzką twarzą”

· Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Poznaniu - „Zastosowanie terapii układu pozaustrojowego w działaniach przedszpitalnych w ramach program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI"

· Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie - „Zespół ds. przeciwdziałania COVID-19”

· Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle – „Elastyczność i otwartość działania w dobie kryzysu pandemicznego”Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”

Za NAJLEPSZY Kapituła Konkursu uznała projekt „Nowoczesne metody walki z zakażeniami szpitalnymi - system monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk oraz inteligenty robot do dezynfekcji V- BOT” zrealizowany przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA Tomasz Łoziński Sp. k., RZESZÓW


DRUGIE MIEJSCE zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie z projektem „Wczesna rehabilitacja krytycznie chorych pacjentów (leczonych z powodu sepsy, wstrząsu septycznego lub ciężkiej niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji płuc) w aspekcie poprawy wyników leczenia oraz skrócenia procesu rekonwalescencji i powrotu pacjenta do życia społeczno-zawodowego”.


TRZECIE MIEJSCE ex aequo Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – „Plasmair'y najwyższej jakości w oddziałach zakaźnych - zdrowy personel podstawą walki z pandemią COVID-19” oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Projekt ograniczenia zużycia fluorochinolonów w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 W Bydgoszczy”.

KOLEJNE MIEJSCA

4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław – „Bezpieczeństwo pracy personelu i opieki nad pacjentami poprzez redukcję potencjalnych zdarzeń niepożądanych w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19”

5 Warmie Sp. z o.o., Poznań PL – „Warmie sensor temperatury wraz z oprogramowaniem”

6 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku – „Przebudowa wybranych pomieszczeń szpitala na utworzenie w szpitalnym oddziale ratunkowym(SOR) obszaru izolacji dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych wraz z wyposażeniem w niezależny system wentylacji i mobilną jednostkę dekontaminująca­izolacyjną”


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

· Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dzięcięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie – „Monit zakażeń”

· Smart Nanotechnologies S.A. – „Pianki poliuretanowe zawierające nanocząsteczki srebra”

· Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – „Bezpieczny szpital w dobie COVID-19”

· WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. Dr S. Jasińskiego W ZAKOPANEM – „Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji”.Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

ZWYCIĘZCĄ został Dziecięcy Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z projektem „Badanie EPISTOP”


MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi Siedleckiego Centrum Onkologii - Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – „Zadowolony i świadomy pacjent – zastosowanie najnowszych molekularnych badań profilaktycznych i kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym, na rzecz skuteczności leczenia oraz minimalizowania fizycznych i psychicznych skutków choroby”


MIEJSCE TRZECIE ex aequo

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn – „Zmniejszenie czynników ryzyka i występowania obturacyjnego bezdechu sennego i powikłań wielonarządowych wśród pracowników Michelin Polska w Olsztynie, poprzez edukację prozdrowotną i badania przesiewowe”,

MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A., Lubin – „Program wczesnego wykrywania raka płuc, diagnostyka rozedmy i ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych"

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Gdynia – „Wdrożenie i realizacja na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego projektu „ABCDE - profilaktyka nowotworów skóry"


KOLEJNE MIEJSCA:

4 Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - edycja 2".

5 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – „Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR) jako nowego testu przesiewowego w programie profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce”,

6 Fundacja Zdrowie Dziecka, Kraków – „Kampania edukacyjna „Żeby zdrowym być, trzeba rączki myć"


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:


· Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk – „Organizacja systemu szczepień i największego na Pomorzu (i jednego z największych w Polsce) punktów szczepień powszechnych”,

· Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – „Profil szpitala w mediach społecznościowych jako skuteczna forma kontaktu, aktywizacji i edukacji podczas trwania pandemii”

· SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH - „Lepiej zapobiegać niż leczyć - profilaktyka nowotwory jelita grubego”,

· Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. - „Dobry początek – diagnostyka prenatalna i opieka nad dziećmi do 7. roku życia".


Kategoria „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”

ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Program prehabilitacji „DROGOWSKAZ", czyli właściwy kierunek dla seniorów w okresie okołooperacyjnym” stworzony i zrealizowany przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinikę Geriatrii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

NA DRUGIM stopniu podium znalazło się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku – „Zaadoptuj babcię i dziadka”

TRZECIE MIEJSCE: IQS CERT Sp. z o.o. - „Rekomendowane domy seniora - program oceny usług realizowanych przez placówki oferujące seniorom świadczenia w zakresie całodobowego pobytu i opieki”.


KOLEJNE MIEJSCA:

4 Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego - „Limanowskie Centrum Seniora - utworzenie Centrum Leczenia Chorób Osób w Podeszłym Wieku - Oddziału Geriatrycznego”,

5 Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. – „Centrum Zdrowia Seniora – w trosce o Ciebie”

6 Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. – „Poprawa jakości życia seniorów hospitalizowanych w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o. poprzez realizację działań wspierających aktywność fizyczną, umysłową oraz zaangażowanie społeczne tej grupy społecznej”

7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.Kategoria „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”

Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW. Są nimi

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM, Zabrze – z projektem Aplikacja INFOSMOG-MED” oraz

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z projektemKapsuła badań zmysłów (kapsuła badań przesiewowych - zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, węchu, smaku oraz narządu mowy)”.


MIEJSCE DRUGIE zajął Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – „Ortopedyczne, miniaturowe ramię pomiarowe do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego”,


MIEJSCE TRZECIE Gugeye Sp. z o.o., Lublin – „GUGEYE - innowacyjny system przesiewowych badań wzroku niemowląt wykrywający anomalie w gałce ocznej w bardzo wczesnej fazie rozwoju”

oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego – „Dzienna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z przebytym COVID-19/zespołem LONG COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym”


KOLEJNE MIEJSCA:


4 Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Wszczepialna proteza gałki ocznej i oczodołu”

5 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk – „System wspierający organizację pracy personelu i monitorujący parametry jakości pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,

6 VITO-MED sp. z o. o., Gliwice „Mobilne pracownie wirusologii”,


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:

· Instytut ''Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka'' w Warszawie - „Strefa wind - bajkowa kraina”,

· Wojewódzki Szpital im. św. o. Pio w Przemyślu – „Wdrożenie hybrydowego modelu rehabilitacji kardiologicznej w grupie pacjentów objętych programem KOS-ZAWAŁ realizowanym w Wojewódzkim Szpitali im. św. Ojca Pio w Przemyślu”

· Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – „Karta komunikacji z osobą głuchą”

· Leszek Sobieski - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – „E-ZDROWIE. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości usług publicznych w ochronie zdrowia”.Kategoria „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”

W tej kategorii ZWYCIĘZCĄ został projekt „COPERNICUS kontra wirus - kompleksowa opieka i ochrona nad chorymi i ozdrowieńcami w dobie pandemii COVID-19, połączona z działaniami prewencyjnymi” zrealizowany w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk.

MIEJSCE DRUGIE zajął Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Budowa Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej”

TRZECIE MIEJSCE 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy – „Respirator COVIVENTIL UCM02”


KOLEJNE MIEJSCA:

4 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp.z o.o. – „Termomodernizacja budynku głównego, budynku Zakładu Patomorfologii oraz montaż paneli fotowoltaicznych. rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

5 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ -CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW, ŁÓDŹ - „Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe”,

6 Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku – „Misie dzieciom”


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII BYLI:


· Centrum Pediatrii im Jana Pawła li w Sosnowcu sp. z o.o. – „Zakup sprzętu komputerowego i robotycznego celem zapewnienia ciągłości przepływu informacji, e-porad, e-konsultacji e-ćwiczeń dla pacjentów opiekunów”,

· Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach – „Rehabilitacja pocovidowa na oddziale rehabilitacji oddechowej w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach”,

· Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. Podmiot Leczniczy Samorządu Województwa Pomorskiego „Akcja pomocy wolontariuszy dla pacjentów szpitala w Słupsku w okresie pandemii COVID-19”,

· Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk – „System trigeneracjii w budynku CMN”.
W tym roku przyznano także dwie Nagrody Specjalne:

Nagroda Specjalna za innowacyjne podejście do walki z COVID-19 dla Prezes Zarządu Anny Gil z VITO-MED sp. z o.o. w Gliwicach


Nagroda Specjalna za ćwierćwiecze efektywnego rozwoju ochrony zdrowia we Wrocławiu na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla mgr. inż. Janusza Jerzaka.


Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!Comments


bottom of page