top of page

Znamy wyniki 5. edycji Konkursu "Zdrowa Przyszłość-Inspiracje"

Jak co roku rywalizacja była bardzo wyrównana, stąd w niektórych kategoriach pozycje ex aequo, nawet na pierwszej pozycji. A oto jak przedstawiały się czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.


Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”


ZWYCIĘŻYŁO Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku z projektem „Zintegrowany System Oceny Parametrów Życiowych Pacjentów wraz z Zespołem Wczesnego Reagowania na symptomy pogorszenia stanu Pacjenta”.

MIEJSCE DRUGIE zajął Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy z projektem „Wprowadzenie systemu Carna Life Holo - nowoczesnej technologii holograficznej wizualizacji danych, pozwalającej na uzyskanie środowiska rzeczywistości mieszanej („augmented reality") do planowania i przeprowadzania kompleksowych zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży”.

TRZECIE MIEJSCE ex aequo zajęły:

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie z projektem „Implantacja systemu redukującego przepływ w zatoce wieńcowej dedykowany dla chorych z oporną na leczenie dławicą piersiową

oraz Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie z projektem „Pracownia PET-CT”

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – „Szpital w Ostrowi Mazowieckiej z pierwszym w Polsce Centrum Robotyki Ortopedycznej”

4. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie - „Intensywna terapia bez ścian, czyli System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej SWIT w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”,

5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpital Bielański w Warszawie – „Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych",

5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Rzeczywistość mieszana w kardiologii interwencyjnej z wykorzystaniem holografii czasu rzeczywistego”,

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie –„Przeszczepy błony Descemeta - pionierskie leczenie polskich pacjentów okulistycznych”,

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – „Ocena wczesnych markerów kardiotoksyczności u chorych na raka piersi leczonych okołooperacyjnie"


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – „Prehabilitacja bariatryczna”

 • Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - „Wprowadzenie elementów anestezjologii regionalnej w leczeniu około i pooperacyjnym pacjentów na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przez lekarzy z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie."

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu - „Włączenie zabiegów by-pass w kompleksowe leczenie chorób naczyniowych układu nerwowego"

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – „Neuromodulacja u chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego”

 • Neo Hospital/Szpital na Klinach w Krakowie – „Operacja raka prostaty z wykorzystaniem robota da Vinci - metoda „Collar” (technika kołnierzykowa)”

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. – „Chirurgia robotyczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach”

Ciąg dalszy pod zdjęciem


Kategoria „Innowacyjny szpital – zarządzanie”


ZWYCIĘZCĄ zostało Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie z projektem „AirView - zdalne monitorowanie procesu terapeutycznego u pacjentów cierpiących na zaburzenia oddychania w czasie snu z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”.

MIEJSCE DRUGIE Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM w Warszawie – „Szybka ścieżka w SOR. Fast Track”.

MIEJSCE TRZECIE zajęli ex aequo

Dr n. med. Robert Starzec, MBA, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi – „Nowatorskie metody zarządzania”

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – „Najwięcej w świecie (dotyczy roku 2021) wysokospecjalistycznych operacji wszczepienia różnego rodzaju implantów słuchowych w różnych rodzajach głuchoty”.


KOLEJNE MIEJSCA:

4. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – „Warszawa Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej”

4. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy - „Kompleksowe leczenie operacyjne glejaków mózgu”

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie i BMM Sp. z o.o. – „Elektronizacja procesów w zakresie gospodarki magazynowej z wykorzystaniem systemu klasy HIS”

6. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – „Stworzenie Aortic Center - centrum kompleksowego leczenia tętniaków tętnicy głównej oraz przeprowadzania operacji tętniaka piersiowo brzusznego metodą endowaskularną (wewnątrznaczyniową)”

6. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – „Nowe metody zarządzania w zakresie oddłużenia szpitala. Kompleksowa racjonalizacja zasobów szpitala”.


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – „Kompleksowa opieka nad pacjentem kardiochirurgicznym”

 • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – „Wysoka efektywność leczenia operacyjnego raka tarczycy dzięki zastosowaniu neuromonitoringu nerwów krtaniowych”

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – „Wprowadzenie małoinwazyjnych metod leczenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta”

 • Szpital SOLEC sp. z o.o. w Warszawie - ,,Szpital SOLEC sp. z o.o. w Warszawie, który zapobiegał, przeciwdziałał, zwalczał i leczył COVID-19".


Kategoria „Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych”


Za NAJLEPSZE ex aequo Kapituła Konkursu uznała projekty zgłoszone przez:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – „Neuromonitoring śródoperacyjny podwyższający bezpieczeństwo pacjenta i usprawniający pracę chirurga w trakcie zabiegu operacyjnego na kręgosłupie”

oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - "Rozwój usług farmacji klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu w celu optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów" ​ DRUGIE MIEJSCE zajął Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie z projektem „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS COV-2"

TRZECIE MIEJSCE ex aequo Szpital św. Łukasza w Bolesławcu - „Transplantacja mikrobioty jelitowej szansą na wyzdrowienie"

oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku –„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych poprzez wdrożenie informatycznego systemu monitorowania zakażeń szpitalnych”

KOLEJNE MIEJSCA

4. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Zapobieganie zakażeniom odcewnikowego zakażenia układu moczowego”

5. Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ w Warszawie - "Nie sprzyjaj zakażeniom!"

6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – „Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu – „Stres czynnikiem sprawczym zdarzeń niepożądanych w pracy pielęgniarki”

 • Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Warszawski Uniwersytet Medyczny – „Wewnątrzszpitalny standard opieki nad pacjentem z zaburzeniami połykania”.

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu – „Nowoczesny szpitalny oddział ratunkowy spełnieniem jakości i bezpieczeństwa usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Radomiu”.


Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”


ZWYCIĘZCĄ zostały ex aequo Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu – „Kampania społeczna ,,Serce Kobiety"

oraz Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z pakietem projektów „EMOCja - Z emocjami mi do twarzy", „RECOV(ID)ALESCENCJA” oraz "Edukujesz - sam zyskujesz!"

MIEJSCE DRUGIE przypadło projektowi Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – „Badania przesiewowe noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)”

MIEJSCE TRZECIE zajął Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie– „Profilaktyka Zespołu Dziecka Potrząsanego”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi - „Aktywny Senior”

5. Dr n. med. Anna Słowikowska, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych – „Serce w dobrym stylu. Jak świadomie zarządzać swoim zdrowiem”.

6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku - "Badminton w zapobieganiu postępowi wady krótkowzroczności u dzieci".


FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – „Program Leczenia Otyłości – wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem z nadmierną masą ciała”

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - "Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania nowotworów skóry i czerniaka"​

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku – „Pomorskie Wspiera”

 • Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy – „Personalizowana rehabilitacja po-COVID-owa”

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Profilaktyka kluczem do zdrowia”.

Kategoria Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników


ZWYCIĘZCĄ jest projekt „Pierwszy w Polsce symulator karetki/ambulansu do poprawy bezpieczeństwa jazdy w sytuacjach szczególnych”, opracowała go Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

NA DRUGIM stopniu podium znalazły się Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - „POWR.05.01.00-00-0023/19 pt. Priorytet kręgosłup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”

oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – „Bezpieczny i zdrowy pracownik”,

TRZECIE MIEJSCE: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – „Zdrowy pracownik najlepszą wizytówką firmy - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy u zatrudnionych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

KOLEJNE MIEJSCA:

4 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w parze z jakością pracy”

5. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Komunikacja kliniczna jako narzędzie wspierające zarządzanie przebiegiem konsultacji oraz regulowanie własnych emocji u członków zespołu terapeutycznego”.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – „Kompleksowy program działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Szamotułach w latach 2017-2022”

6. Centrum Medyczne „Żelazna" sp. z o.o. w Warszawie - „Bezpieczeństwo i zdrowie personelu Centrum Medycznego „Żelazna” integralnym elementem kultury organizacji zwiększającej zaangażowanie i efektywność pracy."

FINALISTAMI ZOSTALI:

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – „Asystent lekarza jako sposób na przyspieszenie procesu diagnostyczno-leczniczego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem – „Zadowolenie pracownika najlepszą inwestycją”

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”.


Kategoria „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”


Ta kategoria ma DWÓCH ZWYCIĘZCÓW. Są nimi:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy – „Cyfryzacja edukacji społecznej przyszłością transplantologii”

oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – „Spersonalizowana ablacja zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem robotycznej nawigacji magnetycznej Stereotaxis Genesis”

MIEJSCE DRUGIE zajął Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – „Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”

MIEJSCE TRZECIE ex aequo

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy – „Rekonstrukcje ubytków twarzy i szyi z użyciem odległych płatów przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych” oraz

"Arteriae" sp. z o.o. sp. komandytowa, Łódź - „Opracowanie w pełni operacyjnych fantomów medycznych na potrzeby szkolenia chirurgów naczyniowych”.

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – „Automatyzacja procesu diagnostyki laboratoryjnej w UCK”

5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – „Opieka Zorientowana na Osobę (Person-centred care)”

5. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Szpital im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku – „Wspólnie dla Rodziny - łagodny start”

6. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku - „Wrożenie e-usług medycznych w obszarze telemedycyny w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”

6. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko spółka z o.o. w Sopocie – „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej przy Pomorskim Centrum Reumatologicznym”

6. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku - „TelePrzyjaciele od Serca - Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży zgłaszającej się do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu”.

FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi – „Wykonywanie zabiegów na tętniakach aorty metodami wewnątrznaczyniowym u pacjentów z nietypową anatomią aorty przy zastosowaniu protezy spersonalizowanej”.

 • Neo Hospital/ Szpital na Klinach w Krakowie – „Przezskórna ablacja termiczna Echolaserem pod kontrolą USG jako minimalnie inwazyjna metoda leczenia guzów tarczycy”.

 • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – „Wieloośrodkowy międzynarodowy projekt poświęcony opracowaniu norm długości nerek u zdrowych dzieci i młodzieży”.

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu - „Dostarczenie pacjentom merytorycznej wiedzy na temat zdrowia i choroby, ze szczególnym uwzględnieniem autentycznych potrzeb, z użyciem całej gamy środków, co staje się szczególnie ważne w dobie szczególnych warunków epidemicznych i licznych ograniczeń”

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – „Wdrożenie elektronicznego systemu kolejkowego w Zespole Poradni Specjalistycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – „Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID 19 (SILCOV-19) - badanie pilotażowe”

 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – „Medyczna Karta Samokontroli COVID-19 (MKS COVID-19)”Kategoria „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”


W tej kategorii ZWYCIĘZCĄ został projekt „Przebudowa i rozbudowa szpitala z zastosowaniem rozwiazań prośrodowiskowych, które mogą zaoszczędzić wodę, ciepło oraz energię elektryczną”, zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

MIEJSCE DRUGIE zajęły ex aequo Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy – „Szpital przyjazny pszczołom” oraz

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – „Proekologiczne rozwiązania przy modernizacjach budynków Instytutu Matki i Dziecka”.

TRZECIE MIEJSCE zajęły Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w Gdyni - „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie"

KOLEJNE MIEJSCA:

4. Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego – „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ujęta w 3 zadaniach asortymentowych”

5. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – „Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu”.

6. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – „Pasieka Edukacyjna”FINALISTAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy – „Termomodernizacja budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Żarowie”

 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. - ,,Godni szacunku kiedy się rodzimy i kiedy odchodzimy - Modernizacja budynku na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego"


W tym roku przyznano także trzy Nagrody Specjalne:

Kryształowa Nagroda Specjalna przyznana została dyr. dr. n. med. Markowi Tombarkiewiczowi za nadzwyczajną wytrwałość w dążeniu do poprawy jakości i bezpieczeństwa w polskich szpitalach i konsekwentne działania na rzecz rozbudowy i unowocześniania obchodzącego jubileusz 70. rocznicy założenia Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.


Nagroda Specjalna trafia do dr n. med. Anny Słowikowskiej, kardiolog, specjalistki chorób wewnętrznych za nadzwyczajne zaangażowanie w edukację zdrowotną Polaków.


Nagrodę Specjalną otrzymuje również dr n. med. Wojciech Puzyna, Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. w uznaniu 30. lat intensywnej i efektywnej pracy na rzecz rozwoju CM „Żelazna” i budowy jakości w polskim położnictwie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zespołom!

Comments


bottom of page