IDEA TRADE - o nas

Realizujemy projekty biznesowe i PR:

  • rankingi i konferencje

  • raporty branżowe

  • akcje sprzedażowe do wyselekcjonowanych grup odbiorców

  • działania PR

  • pozycjonowanie ekspertów w mediach

  • fundraising

​Prowadzimy autorski program Bezpieczny Szpital Przyszłości.

W 2018 roku już po raz trzeci zrealizowaliśmy ogólnopolski program „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Patronat honorowy nad cyklem konferencji objęli Minister Zdrowia dr Łukasz Szumowski, Główny Inspektor Sanitarny
dr hab. nauk medycznych Jarosław Pinkas oraz dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dr Marek Tombarkiewicz.

Ważnym elementem działań są konferencje dla managerów szpitali i osób odpowiadających za jakość. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie gośćmi są również przedstawiciele uczelni medycznych, samorządów, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

 

Co roku podsumowaniem konferencji i wizyt studyjnych jest debata
z udziałem dyrektorów szpitali – inicjatorów Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości.

Wnioski zgłaszane przez uczestników są przekazywane do Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W celu promocji pozytywnych działań w ochronie zdrowia zainicjowaliśmy
Konkurs INSPIRACJE.

Promuje on osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które
w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań
i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Nominacje składać mogą szpitale, organa samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne. Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której zaproszone zostały osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia.

 

 

W latach 2015 - 2017 organizowaliśmy Galę wręczenia nagród i byliśmy wydawcą Rankingu Szpitali, przygotowywanego przez Centrum Monitorowania Jakości. Ranking objęty był patronatem Ministra Zdrowia. Co roku na gali gościliśmy 130 dyrektorów najlepszych szpitali publicznych i prywatnych z całej Polski. 

Prowadzimy promocje w hotelach i docieramy do ich managerów.

Dzięki akcjom realizowanym wspólnie z naszym partnerskim serwisem e-hotelarstwo.com pomagamy dotrzeć z ofertą produktową do osób podejmujących decyzje zakupowe w hotelach. 

 

Inicjujemy projekty związane z rekreacją i zdrowym stylem życia,
we współpracy z wybitnymi sportowcami, m.in. wielokrotnym medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim.

Współpracujemy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina

Prowadziliśmy działania fundrisingowe dla Konkursu Chopinowskiego 2015.
To światowej sławy wydarzenie, muzyczna olimpiada olimpiad, przyciągnęło setki pianistów, tysiące gości z zagranicy, miliony widzów
w TVP i w aplikacji mobilnej. 

(na zdjęciu Maestro Lang Lang, podczas organizowanego przez nas spotkania ze studentami Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie
w listopadzie 2016 r.).

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest IDEA TRADE M. MALINOWSKI D.SZAFRAŃSKI sc z siedzibą w Warszawie,
00-020, ul. Chmielna 2/31

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Marcin Malinowski, m.malinowski@ideatrade.pl, +48 510 024 765

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

© 2020 by IDEA  TRADE